Bliv
medlem
Giv
Donation

Til gravide

Vores website er primært lavet for at støtte familier med for tidligt fødte børn. Vi har dog erfaret, at vores website får mange besøg af gravide og pårørende til gravide.

Det er nærliggende at søge information, når man af en eller anden grund er bange for at føde for tidligt. Men vi har også oplevet at mange har svært ved at sortere i informationerne, især mens de er gravide og sårbare.

Vi er ikke interesseret i at skræmme nogen eller give det indtryk at alle for tidligt fødte børn klarer sig dårligt. Det er meget vigtigt at slå fast at kan udvikle ikke betyder vil udvikle, og at risikerer at få ikke betyder får pr. definition. Der er en del – ikke alle – for tidligt fødte børn, der er sarte og kan have senfølger af deres for tidlige fødsel. Nogle af dem kan få handicap. Vores familieberetninger vidner om begge dele. Der er mange måder, man kan støtte de børn med specielle behov, og vores forening gør, hvad den kan for at formidle vigtige informationer til dem, der har brug for det.

Din jordemoder kan være en god støtte, hvis du har spørgsmål om netop din situation. Du er også velkommen til at kontakte vores erfarne emnerådgivere, hvis du har brug for at tale om det.

Det er meget vigtigt at slå fast med det samme at ca. 93% af de gravide går tiden ud og at de allerfleste for tidlige fødsler sker mellem uge 33-37, hvor risikoerne for senfølger er mindst.

Truende for tidlig fødsel

Gravide kan komme i truende for tidlig fødsel af forskellige grunde, fx. for mange plukveer eller forkortet livmoderhals, svangerskabsforgiftning, sygdom hos moderen, eller manglende vækst af barnet. Aflastning og sengeleje er ofte anbefalet med eller uden hospitalsindlæggelse. Du skal altid kontakte din jordemoder eller læge, hvis du har en mistanke om, at ting ikke er som de burde være.

Forebyggende behandling

Lægerne kan behandle gravide i truende fødsel med vehæmmende medicin i pilleform, som sprøjte eller i drop administreret på fødegangen.

For at modne barnets lunger kan den gravide gives en indsprøjtning med Celeston, som er et steroidpreparat. Det har brug for ca. 24 timer for at opnå maksimal virkning. Hvis moren ikke når at få indsprøjtningen eller fødslen sker så hurtigt at den ikke når at give den fulde effekt, kan lægerne behandle barnet efter den er født. Hvis det vurderes at der er behov for det, kan lægerne sprøjte Surfactant direkte ned ind i barnets lunger på neonatalafdelingen. Surfactant hjælper med at holde lungerne udspilede.

Specielle forhold ved en for tidlig fødsel

Hvordan en fødsel kommer til at foregå vil være meget afhængig af gestationsalderen, barnets tilstand og særlige forhold hos moderen, som fx. svangerskabsforgiftning. Når et barn er ved at blive født ekstremt for tidligt, dvs. før 28 uger, vil man i nogle tilfælde vælge kejsersnit for at skåne et svagt eller umodent barn. Men der er også ekstremt for tidligt fødte børn, der klarer en almindelig fødsel fint. Hvis det vurderes at både mor og barn kan klare en almindelig fødsel, vil det ofte foretrækkes. Kejsersnit foregår oftest i en rygmarvbedøvelse, hvor moderen er vågen og faderen er tilstede. Kun i særlige tilfælde lægges moderen i fuld narkose, og i disse tilfælde kan faderen desværre ikke overvære kejsersnittet. Når fødslen omhandler et meget for tidligt fødte barn, vil der være en børnelæge til stede til at modtage barnet. Ved flerlinger vil der være en børnelæge til hvert barn. Flerlingefødsler betyder altid flere mennesker på fødestuen og ved en meget for tidlig fødsel kan det betyde rigtig mange mennesker på stuen.

Når barnet bliver født

Barnet undersøges grundigt og får bl.a. en “APGAR score”, som er en skala man bruger for at vurdere om barnet har brug for ekstra støtte. De meget eller ekstremt for tidligt fødte børn, der ikke får en maksimal APGAR score vil typisk miste point pga. vejrtrækning ifm. umodne lunger, eller ustabile hjerteslag i starten. Hvis barnet er stærk nok, vil moderen få barnet op på brystet i kortere eller længere tid afhængig af om det skal have støtte til at trække vejret eller få ekstra varme. De meget små eller svage børn transporteres dog ofte direkte op til neonatalafdelingen til behandling. Moderen kan besøge barnet så snart hun er klar til det og i nogle tilfælde er det muligt at få et billede af barnet. Hvis der er blevet foretaget kejsersnit, skal moderen på opvågning og kan derfor ikke følge barnet på neonatalafdelingen med det samme (men ofte følger faren med barnet).

Fødsel i udlandet

I enhver graviditet er der en risiko for at fødslen går i gang før tiden, selv om graviditeten har været helt ukompliceret. Det sker derfor også at fødslen går i gang for tidligt hvis man er på ferie i udlandet. På mange af feriestederne er der gode behandlingsfaciliteter hvis dette sker, især Nordvesteuropa, Spanien, Frankrig og Italien, hvorimod i det tidligere Østeuropa, Grækenland og Tyrkiet kan være lidt mere problematisk.

De fleste steder er der behandlingsmuligheder for børn født ned til 25. uge, omend det kan kræve overflyttelse til specialafdelinger over lidt større afstande.

Dækning af den offentlige sygesikring
Hvis man får veer under ophold i udlandet, skal man indlægges og undersøges. Der skal etableres kontakt til en dansk alarmcentral. Den offentlige sygesikring dækker under ferie i Europa og lande omkring middelhavet hvis ferien er af under 30 dages varighed. Alarmcentralen for den offentlige sygesikring varetages af Europæiske Rejseforsikrings alarmcentral, som også varetager forsikringssager for Europæiske Rejseforsikring. Hvis man er forsikret i andet selskab skal man kontaktes rejseforsikringsselskab. Der er ikke dækning for fødsler efter uge 35 + 6 dage, dvs. de sidste 4 uger før forventet termin hos den offentlige sygesikring og de fleste typer af rejseforsikringer.

Kontakt til Danmark og hjemrejsen

Når kontakten er etableret, tager alarmcentralens læger (oftest en børnelæge med speciale i nyfødte børns sygdomme) kontakt til behandlingsstedet og hører om behandlingsmuligheder lokalt, og beslutter om man vil overflytte til andet behandlingssted, hvis det er muligt. Kun sjældent vil man vælge at overflytte en moder med veer til Danmark, da en lang flytransport kan være farlig for mor og barn idet der er begrænsede behandlingsmuligheder i selv et ambulancefly. Der vil være jævnlig kontakt mellem behandlingssted og den danske kontaktlæge og hvis fødslen går i gang vil der også etableres kontakt til børneafdelingen.

Barnet vil blive stabiliseret og behandlet på denne børneafdeling og når det er muligt at transportere barnet hjem uden at løbe nogen risiko (eller i hvert fald mindre risiko i forhold til at blive på behandlingsstedet), vil dette blive arrangeret. En sådan transport vil ofte foregå med ambulancefly som er et lille jetfly med plads til kuvøse, børnelæge og evt. sygeplejerske samt oftest moderen. Der vil være mulighed for nogen behandling undervejs.

Behandlingstraditionerne på hospitaler i udlandet

Behandlingstraditionerne på udenlandske neonatalafdelinger afviger ofte lidt fra dem der bruges i Danmark. Således bliver meget for tidligt fødte børn oftere lagt i respirator og brugen af nasal-CPAP er ikke anvendt så meget som i Danmark. Ligeledes er besøgsmulighederne ofte noget mindre end på danske neonatalafdelinger. Den danske kontaktlæge har ikke mulighed for at blande sig i behandlingen lokalt idet kontaktlægen ikke har mulighed for at se og vurdere barnet. Behandlingsansvaret for barnet er de lokale lægers alene. Ofte vil der dog foregå en faglig konference mellem kontaktlæge og behandlingslæge.

Hvis man føder for tidligt i udlandet er det klart at det fremkalder yderligere usikkerhed og angst hos forældrene end hvis det foregik i Danmark. Der er oftest sprogproblemer idet det ikke er altid at lægerne og sygeplejerskerne forstår engelsk og slet ikke dansk. Den danske kontaktlæge tager derfor ofte kontakt til forældre når der har været kontakt til den behandlende læge for at forklare og oversætte de informationer kontaktlægen får. Erfaringen viser at dette er forældrene meget glade for og reducerer deres angst og usikkerhed meget.

Europæiske Rejseforsikring og den offentlige sygesikrings alarm central, Euro-Alarm, har i årenes løb været involveret i en del tilfælde med for tidlig fødsel i udlandet. I langt de fleste tilfælde er det gået godt og behandlingen af børnene har været fin, og børn og forældre er kommet godt hjem.

Af Jens Hertel
Overlæge / speciale i præmature børn 

Cart Item Removed. Undo
  • No products in the cart.