Bliv
medlem
Giv
Donation

En svær start på livet

De for tidligt fødte børn starter livet med voldsomme og ube­hagelige oplevelser, smertefuld behandling, adskillelse fra forældrene, umodne organer samt uudviklet hjerne­ og nerve­system. Heldigvis vil mange af dem vokse op uden mén.
Men der vil også være en del, der i deres opvækst kan være meget sårbare. Derudover har mange præmature børn vanske­ligheder med mad, sprog, søvn, motorik og gentagne infektioner. De børn, der er meget påvirket af senfølger, vil typisk være hyper­aktive, have sanseintegrationsvanskeligheder, koncentrations­ besvær og indlæringsvanskeligheder. Disse funktionsnedsættel­ser fører i mange tilfælde også til sociale vanskeligheder.

Hvad er senfølger?

En del for tidligt fødte børn er påvirket af deres for tidlige fødsel uden at være handicappede. Nedenstående følger kan dukke op i perioder af deres udvikling. Listen kan virke overvældende, og det er meget vigtigt at slå fast at ”kan få” betyder ikke ”vil få”. Der er børn, der ikke får senfølger, og børn der kun får nogle mindre betydelige senfølger. Senfølger ved for tidligt fødte børn kan være af såvel fysisk som psykisk og følelsesmæssig karakter. Listen her dækker over de mest almindelige senfølger:

 

Fysiske

 

Psykiske/følelsesmæssige

 

En mindre procentdel af børnene vil få fysiske diagnoser, som fx cerebral parese (spastisk lammelse), ROP (synsnedsættelse), høre­ nedsættelse, epilepsi o.lign. Ikke alle for tidligt fødte børn rammes af senfølger.

Det er vigtigt at bemærke, at der altid vil være gradsforskelle mht. senfølger. De for tidligt fødte børn er, i lighed med alle andre børn, forskellige. Nogle kan have svære senfølger, andre kan have dem i mindre grad, og andre igen måske ingen. Forskellen kan i nogle tilfælde f.eks. ligge i, om barnet er lidt, meget eller ekstremt for tidligt født, men der er også eksempler på, at børn der er født lidt for tidligt, kan have store senfølger, og eksempler på, at børn, der er født meget for tidligt, ingen har. En vigtig pointe er ligeledes, at det er forskelligt, hvornår i barnets livsforløb at sen­ følgerne kan dukke op.

En meget lav fødselsvægt i forhold til det forventede kan også være årsag til senfølger.

 

Cart Item Removed. Undo
  • No products in the cart.