Livsbladet

Livsbladet er Dansk Præmatur Forenings medlemsblad. Det sendes automatisk til medlemmer og tilsendes nye medlemmer efter kontingentbetaling. Bladet udkommer 3 gange årligt.
Oplag: 1.600 stk. 84-100 sider.

Hvert nummer har et bestemt tema med relevante forældreberetninger og faglige artikler. Desuden er der altid nyt fra bestyrelsen samt oplysninger om arrangementer, der kan have interesse for medlemmerne.

Abonnement til Livsbladet

Bladet sendes automatisk til medlemmer af Dansk Præmatur Forening.

Indlæg til bladet 

Vi er altid på udkig efter artikler og beretninger, der er relevant for vores læsere: familier med for tidligt fødte børn og fagfolk, der har med dem at gøre. Idéer og indlæg kan sendes til redaktøren Elizabeth Pöckel på
bladredaktion@praematur.dk.

Showing 1–16 of 63 results

Cart Item Removed. Undo
  • No products in the cart.