Ændret barselslov – Dansk Præmatur Forenings bemærkninger

Folketinget behandler nu lovforslag om ændring af barselsloven. Ændringen er bedre kendt som “øremærket barsel,” hvor formålet er at skabe mere ligestilling.

Dansk Præmatur Forening vil give Folketingsmedlemmerne mulighed at tage præmatur-brillerne på, når vi taler om ligestilling. I årevis har der været begrænsede muligheder for begge forældre at få forlænget barselsorlov, imens deres for tidligt fødte barn ligger indlagt på neonatal. Ligesom tidligt hjemmeophold ikke har været omfattet af loven, idet loven ikke anerkender den som ligestillet med sygehusindlæggelse.

Derfor sender vi et høringssvar, hvor vores bemærkninger er:

  1.  Begge forældre skal kunne forlænge deres barsel med den tid deres barn er indlagt.
  2. Tidligt hjemmeophold sidestilles med hospitalsindlæggelse

 

Høringssvaret bakkes op af Dansk Pædiatrisk Selskab.

Læs hele høringssvaret her