Indkaldelse til generalforsamling den 20. marts 2021

Kære medlem,

 

Indkaldelse til generalforsamling

 

Nu er det tid til vores årlige generalforsamling. Selv om det kan være svært med familieforpligtelser, håber vi, at så mange som muligt vil deltage. Hvis du er forhindret i at deltage, men har noget på hjertet, er du meget velkommen til at skrive eller ringe til os. Vi glæder os til at se jer.

Tid: Lørdag den 20. marts 2021 kl. 10.00-11.30

Sted: Virtuelt møde. Kontakt formand@praematur.dk for

tilmelding og et link til mødet.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen
 3. Fremlæggelse af bestyrelsens årsberetning og handlingsplan for 2021
 4. Gennemgang og godkendelse af årsregnskab
 5. Gennemgang og godkendelse af budget for indeværende år
 6. Indkomne forslag
 7. Fastsættelse afkontingentBestyrelsen foreslår, at kontingentet fastholdes ved til 250 kr. for almindelig medlem og 500 kr. for institutionsmedlem.
 8. Valg i henhold til vedtægterne
  • Valg af formand og tre bestyrelsesmedlemmer for to år. På valg er: – Frederik Langebeck- Mette Nejland Frisk- Susan Rahbek
  • Valg af tre-fem suppleanter for ét år.
 9. Evt.

Efter generalforsamlingen vil der blive afholdt et konstituerende bestyrelsesmøde for den nye bestyrelse. Tilmelding: For mere information og tilmelding, kontakt undertegnede på formand@praematur.dk

 

Med venlig hilsen

Elizabeth Pöckel, formand

formand@praematur.dk

Tlf. 2025 9289


Det nye Livsbladet er udkommet

Det nye Livsbladet er kommet! I dette nummer kan du læse ny forskning, om hvordan det går de præmature på sigt, senfølger hos forældre, råd til forældre omkring sorg og mestring samt håndtering af bekymringer. Der er flere beretninger, fx om at være patient selv med svangerskabsforgiftning når man føder for tidligt, at være voksne for tidligt fødte og støtte på universitet i en COVID-tid. Og meget mere, 88 sider i bogform.

Medlemmer  af foreningen får bladet tilsendt. Det er også muligt at bestille bladet her: https://bit.ly/3qMiplD


Indkaldelse til generalforsamling - ny dato er den 13.06.20

Indkaldelse til generalforsamling

OPDATERING:

Grundet Covid-19 restriktionerne er vi nødt til igen at udskyde Dansk Præmatur Foreningens generalforsamling til lørdag den 13. juni kl. 10-14. For spørgsmål og tilmelding se herunder.

 

Kære medlem,

Nu er det tid til vores årlige generalforsamling. Selv om det kan være svært med familieforpligtelser, håber vi, at så mange som muligt vil deltage. Hvis du er forhindret i at deltage, men har noget på hjertet, er du meget velkommen til at skrive eller ringe til os. Vi glæder os til at se jer.

Tid: Lørdag den 2. maj 2020 kl. 10.00

Sted:  Borgernes Hus
Østre Stationsvej 15,
5000 Odense C

Der er parkering ved stedet og foreningen vil refundere
P-billetten.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen
 3. Fremlæggelse af bestyrelsens årsberetning for 2019 og handlingsplan for 2020
 4. Gennemgang og godkendelse af årsregnskab
 5. Gennemgang og godkendelse af budget for indeværende år
 6. Indkomne forslag
 7. Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen foreslår, at kontingentet fastholdes ved til 250 kr. for almindelig medlem og 500 kr. for institutionsmedlem.

 1. Valg i henhold til vedtægterne
  • Valg af formand og tre bestyrelsesmedlemmer for to år. På valg er:
   • Elizabeth Pöckel (modtager genvalg)
   • Jette Lambertsen (modtager genvalg)
   • Winnie Motzfeldt Thomsen (modtager genvalg)
   • Heino Rye Rahbek Nielsen (modtager genvalg)
  • Valg af tre-syv suppleanter for ét år.
 1. Evt.

Efter generalforsamlingen vil der blive afholdt et konstituerende bestyrelsesmøde for den nye bestyrelse.

Tilmelding: For mere information og tilmelding, kontakt Heino Rye Rahbek Nielsen på lokalgruppe.fyn@praematur.dk

Med venlig hilsen

pastedGraphic.png

Elizabeth Pöckel, formand formand@praematur.dk, Tlf. 2025 9289


Min søn kom alt for sent og blev født for tidligt

Efter fire års forsøg på at blive forældre fik vi Jonatan. Han blev født 10 uger for tidligt. Forventningens glæde blev til bange anelser. Lykke blev til angst. Her følger beretningen om et lille liv, der blev til på trods. Og om, hvad en læge ville tillade at kalde et mirakel.

Læs artiklen fra Kristelig Dagblad her


Anbefalinger fra Dansk Pædiatrisk Selskab om børn med kroniske sygdomme og opstart i dagtilbud eller skole ifb. coronavirus epidemi

Sundhedsstyrelsen og Børne og Undervisningsministeriet laver løbende vejledninger til, hvordan man som patient og forældre til børn med kronisk sygdom skal forholde sig. Det gælder også om hvornår ens barn kan starte i institution eller skole. Vær opmærksom på opdateringer.

Læs Dansk Pædiatrisk Selskabs anbefalinger her.


Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling

OPDATERING:

Grundet Covid-19 og at vi ikke må være mere end 10 personer samlet, er vi nødt til at udskyde Dansk Præmatur Foreningens generalforsamling til lørdag den 2. maj kl. 10-14. For spørgsmål og tilmelding se herunder.

 

Kære medlem,

Nu er det tid til vores årlige generalforsamling. Selv om det kan være svært med familieforpligtelser, håber vi, at så mange som muligt vil deltage. Hvis du er forhindret i at deltage, men har noget på hjertet, er du meget velkommen til at skrive eller ringe til os. Vi glæder os til at se jer.

Tid: Lørdag den 2. maj 2020 kl. 10.00

Sted:  Borgernes Hus
Østre Stationsvej 15,
5000 Odense C

Der er parkering ved stedet og foreningen vil refundere
P-billetten.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen
 3. Fremlæggelse af bestyrelsens årsberetning for 2019 og handlingsplan for 2020
 4. Gennemgang og godkendelse af årsregnskab
 5. Gennemgang og godkendelse af budget for indeværende år
 6. Indkomne forslag
 7. Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen foreslår, at kontingentet fastholdes ved til 250 kr. for almindelig medlem og 500 kr. for institutionsmedlem.

 1. Valg i henhold til vedtægterne
  • Valg af formand og tre bestyrelsesmedlemmer for to år. På valg er:
   • Elizabeth Pöckel (modtager genvalg)
   • Jette Lambertsen (modtager genvalg)
   • Winnie Motzfeldt Thomsen (modtager genvalg)
   • Heino Rye Rahbek Nielsen (modtager genvalg)
  • Valg af tre-syv suppleanter for ét år.
 1. Evt.

Efter generalforsamlingen vil der blive afholdt et konstituerende bestyrelsesmøde for den nye bestyrelse.

Tilmelding: For mere information og tilmelding, kontakt Heino Rye Rahbek Nielsen på lokalgruppe.fyn@praematur.dk

Med venlig hilsen

pastedGraphic.png

Elizabeth Pöckel, formand formand@praematur.dk, Tlf. 2025 9289


Vi søger suppleanter til foreningen

At være suppleant i Dansk Præmatur Forening

Det er frivilligt, om du vil deltage i bestyrelsesmøderne.

Det er frivilligt, hvor meget du involverer dig. Vi har mottoet: Lidt har også ret.

Ved møderne får du indblik foreningens arbejde, både det strategiske men også det helt lavpraktiske.

Via vores arbejde i foreningen får du værktøjer, som du evt. kan anvende i din egen dagligdag. Det er bl.a. muligheden for at læse i de bøger foreningen køber og anmelder i Livsbladet, og som kan give dig indblik i, viden om og redskaber til at hjælpe dit barn.

Når vi mødes, vender vi gerne vores egne børns eller familiers udfordringer ifm. præmaturitet i pauserne. Her er der rig mulighed for direkte sparring og hjælp fra de andre i bestyrelsen i al fortrolighed.

Bestyrelsen får nye input fra dig, hvor nye vinkler og erfaring giver større værdi for vores arbejde i foreningen.

Du donerer din tid, og foreningen dækker transportudgiften og forplejningen til møderne.

 

Ønsker du at blive suppleant så send en mail til info@praematur.dk og fortæl lidt om dig selv.


Glædelig jul

Kære forældre.

Vi vil gerne ønske alle en rigtig glædelig jul og sige mange tak for jeres opbakning til foreningen, igennem året der er gået. Vi ser frem til nye oplevelser med Jer og foreningen i det nye år.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

                          


Foreningens rådgivningstelefon

Kære alle.

Nu er vores hjemmeside endelig oppe at køre igen. Vi har meget godt læsestof på siden, så du kan finde svare på mange spørgsmål. Ønsker du yderligere hjælp eller vejledning i forhold til dit barn, så kontakt gerne en af vores frivillige forældre, som sidder klar til at hjælpe dig på vores rådgivningstelefon.

Vores åbningstider for rådgivningstelefonen tlf. 7025 2027 er mandag og onsdag fra kl.20.00-21.30.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen


Vi har fået ny hjemmeside

Kære alle,

Leverandøren af vores helt nye hjemmeside, som kun nåede at være i luften en månedstid, er desværre gået konkurs. Grundet uheldige omstændigheder har vi mistet hele siden og alle vores opdaterede data. Vi har stadig vores gamle, gamle hjemmeside i filer, som vi arbejder på højtryk med at opdatere.

Vi har arbejdet dag og nat for hurtigst muligt, at få en ny hjemmeside op at stå i samarbejde med en ny leverandør. Tak til Abtion fordi I var klar til at hjælpe os med ekstremt kort varsel.

Dette er vores sprit nye hjemmeside - som ikke er helt færdig endnu. Vi har valgt at offentliggøre den, selvom den ikke er helt færdig endnu, da du ellers ville blive mødt af en blank skærm.

Foreningen er drevet af frivillige, og vi bruger vores dyrebare tid væk fra familien for at skabe de bedste vilkår for for tidligt fødte børn. Denne hjemmeside laves i vores fritid, dvs. om aftenen, i weekenden og i ferier. Derfor beder vi dig have tålmodig med opdateringen af denne side.

Vores telefon er stadig åben mandag og onsdag i tidsrummet kl. 20.00 - 21.30, hvor frivillige forældre til for tidligt fødte sidder klar til en snak om stort og småt. Tlf. 7025 2027.

For bestilling af pjecer, blade, indmeldelse, spørgsmål osv., skriv endelig til os på: info@praematur.dk

Vi håber meget på jeres tålmodighed, forståelse og opbakning.

Kh Mette Nejland Frisk, bestyrelsesmedlem