Forældre og barn kursus i grundstimulation af sanserne hos for tidligt fødte

Et for tidligt født barn er i mange tilfælde understimuleret, overstimuleret og fejlstimuleret, alene fordi barnet er kommet umodent til verden. Det er dog en tilstand som er mulig, at forbedre eller måske helt fjerne, igennem grundstimulation af sanserne.

På dette kursus får I som forældre, undervisning i den rette sansestimulation med udgangspunkt i jeres barns udvikling.

Underviserne på kurset er motorikvejledere Anne Brodersen og Kirsten Smedegaard.

De har i mange år arbejdet med grundstimulation – og de har gode erfaringer med behandling af for tidligt fødte børn.

​Kurset består af i alt 5 kursusdage.

Max  5 familier pr. hold

Indhold på dagene:

 • Almindelige problemstillinger ved tidlig fødsel f.eks. hyperarousal
 • Ideer til stimulering af jeres barn
 • Mulighed for individuel opfølgning og træning
 • Netværksdannelse med andre i samme situation

​Vi gennemgår og afprøver forskellige måder, at grundstimulere barnets sanser på.

Undervejs fortæller vi lidt om den teoretiske baggrund for vores tiltag.

På vores hold er undervisningen tilrettelagt, så der bliver taget stor hensyn til det enkelte barn og dets forældre.

​Da det er væsentligt for oplevelsen, at der er ro og tid til det enkelte barn, udbyder vi kun hold med plads til maksimalt 5 børn.

Børn kan deltage i alle aldersgrupper, det vigtige er at I som forældre vurderer, at jeres barn er klar til det.

​På første kursusgang får I en pjece om grundstimulation. Ud fra den, og selvfølgelig den viden I får på selve kurset, skal i fortsætte med sansestimuleringen dagligt derhjemme, imellem kursusgangene.

​Efter de første 5 kursusgange, er det muligt at tilmelde sig endnu et kursus, med 5 nye kursusgange. Til den tid, er jeres barn nemlig blevet større og der vil naturligt, melde sig nogle nye behov for grundstimulation, som I kan arbejde videre med på næste kursus.​

Tid og sted:

Dato lørdage d. 9 april, d. 23 april d. 7 maj d. 21 maj og afslutning d. 18 juni alle gange fra kl. 10-11

Vends Motorik og Naturskole

Gl. Assensvej 46

5580 Nørre Aaby​

Pris:

Introduktions pris er 950 kr. for 5 gange

Tilmelding:

mototoriknatur.adm@gmail.com senst 1 april 2022

Læs mere her

 


barselslov 2022

Ændring af barselsloven - Dansk Præmatur Forenings bemærkninger

Ændret barselslov - Dansk Præmatur Forenings bemærkninger

Folketinget behandler nu lovforslag om ændring af barselsloven. Ændringen er bedre kendt som "øremærket barsel," hvor formålet er at skabe mere ligestilling.

Dansk Præmatur Forening vil give Folketingsmedlemmerne mulighed at tage præmatur-brillerne på, når vi taler om ligestilling. I årevis har der været begrænsede muligheder for begge forældre at få forlænget barselsorlov, imens deres for tidligt fødte barn ligger indlagt på neonatal. Ligesom tidligt hjemmeophold ikke har været omfattet af loven, idet loven ikke anerkender den som ligestillet med sygehusindlæggelse.

Derfor sender vi et høringssvar, hvor vores bemærkninger er:

 1.  Begge forældre skal kunne forlænge deres barsel med den tid deres barn er indlagt.
 2. Tidligt hjemmeophold sidestilles med hospitalsindlæggelse

 

Høringssvaret bakkes op af Dansk Pædiatrisk Selskab.

Læs hele høringssvaret her


Livsbladet tema De ældre børn

Det nyeste Livsbladet har artikler om hvordan det går på sigt, selvtillid, arousal og compassion, beretninger fra de unge selv og mere. Læs mere om indholdet eller bestil her!


Præmatur Nyheder

Følg os på Facebook på Præmatur Nyheder for løbende information om for tidligt fødte børn i medierne. Familier kan blive en del af gruppen Dansk Præmatur Forening.


Sæt kryds i kalenderen!

Generalforsamlingen 2022 afholdes den 18 marts.


Indkaldelse til generalforsamling den 20. marts 2021

Kære medlem,

 

Indkaldelse til generalforsamling

 

Nu er det tid til vores årlige generalforsamling. Selv om det kan være svært med familieforpligtelser, håber vi, at så mange som muligt vil deltage. Hvis du er forhindret i at deltage, men har noget på hjertet, er du meget velkommen til at skrive eller ringe til os. Vi glæder os til at se jer.

Tid: Lørdag den 20. marts 2021 kl. 10.00-11.30

Sted: Virtuelt møde. Kontakt formand@praematur.dk for

tilmelding og et link til mødet.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen
 3. Fremlæggelse af bestyrelsens årsberetning og handlingsplan for 2021
 4. Gennemgang og godkendelse af årsregnskab
 5. Gennemgang og godkendelse af budget for indeværende år
 6. Indkomne forslag
 7. Fastsættelse afkontingentBestyrelsen foreslår, at kontingentet fastholdes ved til 250 kr. for almindelig medlem og 500 kr. for institutionsmedlem.
 8. Valg i henhold til vedtægterne
  • Valg af formand og tre bestyrelsesmedlemmer for to år. På valg er: – Frederik Langebeck- Mette Nejland Frisk- Susan Rahbek
  • Valg af tre-fem suppleanter for ét år.
 9. Evt.

Efter generalforsamlingen vil der blive afholdt et konstituerende bestyrelsesmøde for den nye bestyrelse. Tilmelding: For mere information og tilmelding, kontakt undertegnede på formand@praematur.dk

 

Med venlig hilsen

Elizabeth Pöckel, formand

formand@praematur.dk

Tlf. 2025 9289


Det nye Livsbladet er udkommet

Det nye Livsbladet er kommet! I dette nummer kan du læse ny forskning, om hvordan det går de præmature på sigt, senfølger hos forældre, råd til forældre omkring sorg og mestring samt håndtering af bekymringer. Der er flere beretninger, fx om at være patient selv med svangerskabsforgiftning når man føder for tidligt, at være voksne for tidligt fødte og støtte på universitet i en COVID-tid. Og meget mere, 88 sider i bogform.

Medlemmer  af foreningen får bladet tilsendt. Det er også muligt at bestille bladet her: https://bit.ly/3qMiplD


Indkaldelse til generalforsamling - ny dato er den 13.06.20

Indkaldelse til generalforsamling

OPDATERING:

Grundet Covid-19 restriktionerne er vi nødt til igen at udskyde Dansk Præmatur Foreningens generalforsamling til lørdag den 13. juni kl. 10-14. For spørgsmål og tilmelding se herunder.

 

Kære medlem,

Nu er det tid til vores årlige generalforsamling. Selv om det kan være svært med familieforpligtelser, håber vi, at så mange som muligt vil deltage. Hvis du er forhindret i at deltage, men har noget på hjertet, er du meget velkommen til at skrive eller ringe til os. Vi glæder os til at se jer.

Tid: Lørdag den 2. maj 2020 kl. 10.00

Sted:  Borgernes Hus
Østre Stationsvej 15,
5000 Odense C

Der er parkering ved stedet og foreningen vil refundere
P-billetten.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen
 3. Fremlæggelse af bestyrelsens årsberetning for 2019 og handlingsplan for 2020
 4. Gennemgang og godkendelse af årsregnskab
 5. Gennemgang og godkendelse af budget for indeværende år
 6. Indkomne forslag
 7. Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen foreslår, at kontingentet fastholdes ved til 250 kr. for almindelig medlem og 500 kr. for institutionsmedlem.

 1. Valg i henhold til vedtægterne
  • Valg af formand og tre bestyrelsesmedlemmer for to år. På valg er:
   • Elizabeth Pöckel (modtager genvalg)
   • Jette Lambertsen (modtager genvalg)
   • Winnie Motzfeldt Thomsen (modtager genvalg)
   • Heino Rye Rahbek Nielsen (modtager genvalg)
  • Valg af tre-syv suppleanter for ét år.
 1. Evt.

Efter generalforsamlingen vil der blive afholdt et konstituerende bestyrelsesmøde for den nye bestyrelse.

Tilmelding: For mere information og tilmelding, kontakt Heino Rye Rahbek Nielsen på lokalgruppe.fyn@praematur.dk

Med venlig hilsen

pastedGraphic.png

Elizabeth Pöckel, formand formand@praematur.dk, Tlf. 2025 9289


Min søn kom alt for sent og blev født for tidligt

Efter fire års forsøg på at blive forældre fik vi Jonatan. Han blev født 10 uger for tidligt. Forventningens glæde blev til bange anelser. Lykke blev til angst. Her følger beretningen om et lille liv, der blev til på trods. Og om, hvad en læge ville tillade at kalde et mirakel.

Læs artiklen fra Kristelig Dagblad her


Anbefalinger fra Dansk Pædiatrisk Selskab om børn med kroniske sygdomme og opstart i dagtilbud eller skole ifb. coronavirus epidemi

Sundhedsstyrelsen og Børne og Undervisningsministeriet laver løbende vejledninger til, hvordan man som patient og forældre til børn med kronisk sygdom skal forholde sig. Det gælder også om hvornår ens barn kan starte i institution eller skole. Vær opmærksom på opdateringer.

Læs Dansk Pædiatrisk Selskabs anbefalinger her.