Kære medlem,

 

Indkaldelse til generalforsamling

 

Nu er det tid til vores årlige generalforsamling. Selv om det kan være svært med familieforpligtelser, håber vi, at så mange som muligt vil deltage. Hvis du er forhindret i at deltage, men har noget på hjertet, er du meget velkommen til at skrive eller ringe til os. Vi glæder os til at se jer.

Tid: Lørdag den 20. marts 2021 kl. 10.00-11.30

Sted: Virtuelt møde. Kontakt formand@praematur.dk for

tilmelding og et link til mødet.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen
 3. Fremlæggelse af bestyrelsens årsberetning og handlingsplan for 2021
 4. Gennemgang og godkendelse af årsregnskab
 5. Gennemgang og godkendelse af budget for indeværende år
 6. Indkomne forslag
 7. Fastsættelse afkontingentBestyrelsen foreslår, at kontingentet fastholdes ved til 250 kr. for almindelig medlem og 500 kr. for institutionsmedlem.
 8. Valg i henhold til vedtægterne
  • Valg af formand og tre bestyrelsesmedlemmer for to år. På valg er: – Frederik Langebeck- Mette Nejland Frisk- Susan Rahbek
  • Valg af tre-fem suppleanter for ét år.
 9. Evt.

Efter generalforsamlingen vil der blive afholdt et konstituerende bestyrelsesmøde for den nye bestyrelse. Tilmelding: For mere information og tilmelding, kontakt undertegnede på formand@praematur.dk

 

Med venlig hilsen

Elizabeth Pöckel, formand

formand@praematur.dk

Tlf. 2025 9289