Indkaldelse til generalforsamling

OPDATERING:

Grundet Covid-19 restriktionerne er vi nødt til igen at udskyde Dansk Præmatur Foreningens generalforsamling til lørdag den 13. juni kl. 10-14. For spørgsmål og tilmelding se herunder.

 

Kære medlem,

Nu er det tid til vores årlige generalforsamling. Selv om det kan være svært med familieforpligtelser, håber vi, at så mange som muligt vil deltage. Hvis du er forhindret i at deltage, men har noget på hjertet, er du meget velkommen til at skrive eller ringe til os. Vi glæder os til at se jer.

Tid: Lørdag den 2. maj 2020 kl. 10.00

Sted:  Borgernes Hus
Østre Stationsvej 15,
5000 Odense C

Der er parkering ved stedet og foreningen vil refundere
P-billetten.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen
 3. Fremlæggelse af bestyrelsens årsberetning for 2019 og handlingsplan for 2020
 4. Gennemgang og godkendelse af årsregnskab
 5. Gennemgang og godkendelse af budget for indeværende år
 6. Indkomne forslag
 7. Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen foreslår, at kontingentet fastholdes ved til 250 kr. for almindelig medlem og 500 kr. for institutionsmedlem.

 1. Valg i henhold til vedtægterne
  • Valg af formand og tre bestyrelsesmedlemmer for to år. På valg er:
   • Elizabeth Pöckel (modtager genvalg)
   • Jette Lambertsen (modtager genvalg)
   • Winnie Motzfeldt Thomsen (modtager genvalg)
   • Heino Rye Rahbek Nielsen (modtager genvalg)
  • Valg af tre-syv suppleanter for ét år.
 1. Evt.

Efter generalforsamlingen vil der blive afholdt et konstituerende bestyrelsesmøde for den nye bestyrelse.

Tilmelding: For mere information og tilmelding, kontakt Heino Rye Rahbek Nielsen på lokalgruppe.fyn@praematur.dk

Med venlig hilsen

pastedGraphic.png

Elizabeth Pöckel, formand formand@praematur.dk, Tlf. 2025 9289