kr. 95,00

Indhold

Artikler 

Neonatologien: Lægekunsten i en vanddråbe (Professor Gorm Greisen)

Illusionen af samtykke på kanten af levedygtighed (Dr. Michael Narvey)

Dansk NIDCAP trænings- og udviklingscenter (NIDCAP Træner Eva Jørgensen, udviklingsansvar sygeplejerske og NIDCAP professional Tenna Gladbo Salmonsen, Centerleder Majken Grund Nielsen)

Kalaallit Nunaani inorlutik inunngornikut peqatigiiffiat – den grønlandske præmaturforening

Low arousal og compassion (Pædagogisk konsulent Anne-Mette Sohn Jensen)

Konflikter & Low arousal: Håndteringsmetoder  (Bo Hejlskov Elvén)

At blive FAR til et for tidligt født barn: Copingstrategier og råd til andre fædre (Psykolog Rebecca Schønherr Thomsen)

Lillebitte Coline – Redskaber til støtte af præmaturfamilier  (Tine Thingholm)

Nye bestyrelsesmedlemmer

 

Ny forskning 

Seks procent af skolebørn i 0. klasse har motoriske vanskeligheder

Overlevelse og helbred hos for tidligt fødte (overlæger Jesper Padkær Petersen, Bo Mølholm et al)

Behandling og opfølgning af tidligt fødte børn i Danmark fødte (overlæger Bo Mølholm og Jesper Padkær Petersen)

Færre ekstremt for tidligt fødte under COVID-19 lockdown (Statens Serum Institut)

Ekstremt præmature og søvn (børnelæge og Ph.d. stipendiat Kristine Marie Stangenes)

 

Beretninger 

Familie i med- og modgang (Marianne R. Eskildsen, Herning Folkeblad)

Selma (Trine Lund)

En hård start på livet – nu tredje år på efterskole (Maria G. Kristensen)

Steffens historie om at blive FAR til Carla, født i uge 32+1


Kategori


Share