kr. 250,00

Når du bliver medlem af Dansk Præmaturforening, støtter du vores arbejde for bedre vilkår for præmature børn og deres familier. Et medlemsskab koster 250 kr. om året. Ved indmeldelse behandler vi de personoplysninger, du opgiver i formularen, med hjemmel i forordningens Art.6 1.b) (om opfyldelse af kontrakt).


Kategori


Share
Beskrivelse

Når du bliver medlem af Dansk Præmaturforening, støtter du vores arbejde for bedre vilkår for præmature børn og deres familier. Et medlemskab koster 250 kr. om året.

Vores arbejde støttes delvis af offentlige midler via fondsansøgninger samt medlemskontingenter og donationer.

Vores arbejde består bl.a. af, at:

  • Støtte de præmature familier, der har brug for nogen der kender deres vilkår
  • Højne vidensniveauet blandt fagpersoner i daginstitutioner, skoler og SFOer i hele landet
  • Varetage de præmature familiers interesse overfor danske politikere – både lokalt, regionalt og i Folketinget
  • Indsamle og formidle ny viden, forskning og erfaringer om for tidlige fødsler og senfølger

Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen og betales for et helt kalenderår ad gangen. Ved indmeldelse efter 1. november gælder medlemskabet for resten af året samt det efterfølgende år.

Vil du give mere?

Ønsker du at give et ekstra bidrag i form af en donation, kan du fx benytte MobilePay, nr. 890070.
Donationer der overstiger 500 kr. er fradragsberettiget og kan angives på selvangivelsen (dog maks. 5.000 kr.).

Kontakt foreningen

Vi står klar til at vejlede både forældre og fagpersoner. Skriv til info@praematur.dk. Vi ringer dig gerne op på et aftalt tidspunkt – efterlad da gerne et telefonnummer du kan træffes på.