Bliv medlem

Herunder kan du læse mere om, hvad du får som medlem af Dansk Præmatur Forening, samt hvad det koster.

Gå til indmeldingsformular

Bliv medlem af Dansk Præmatur Forening

Dansk Præmatur Forening er drevet primært af frivillige kræfter. Alle er forældre til for tidligt fødte børn eller er selv født for tidligt.

Vi arbejder på at forbedre betingelserne for for tidligt fødte børn og deres familier via nyhedsbreve, Livsbladet og temapjecer, website, politisk arbejde, informationsarbejde samt rådgivning og støtte til familier og fagpersoner.

Vores arbejde støttes delvis af offentlige midler via fondsansøgninger samt medlemskontingenter og donationer.

Bliv medlem og støt en god sag

Som medlem er du med til at skabe det økonomiske grundlag for foreningens arbejde. Som medlem får du følgende fordele:

 • Medlemsbladet Livsbladet 3 gange om året. Bladet indeholder artikler og beretninger af interesse for alle, der har med for tidligt fødte børn at gøre.
 • Mulighed for at blive medlem af en evt. lokalgruppe i dit område.
  Stemmeret på foreningens generalforsamling.
 • Adgang til at stille spørgsmål til relevante fagpersoner i hjemmesidens fagpanel.
 • Mulighed for at deltage aktivt i foreningens udvalg, f.eks. inden for PR eller politik.

Uanset om du er medlem eller ej, kan du i øvrigt benytte dig af følgende tilbud:

 • Få besøg af en person fra vores støttekorps, mens dit barn er indlagt på neonatalafdelingen.
 • Søge information, støtte og vejledning hos vores meget omfattende emnerådgivning.
 • Modtage vores temapjecer og foldere.
 • Få hjælp til din opgave/dit speciale om for tidligt fødte, hvis du er studerende.

Hvad koster det?

Det koster et års medlemskab:

 • 250 kr. for enkeltpersoner og familier. En familie betragtes som ét medlem.
 • 250 kr. for virksomheder. En virksomhed betragtes som ét medlem.
 • 500 kr. for institutioner. Medlemskabet inkluderer 5 eksemplarer af medlemsbladet Livsbladet.

Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen og betales for et helt kalenderår ad gangen. Ved indmeldelse efter 1. november gælder medlemskabet for resten af året samt det efterfølgende år.

Vil du give mere?

Ønsker du at give et ekstra bidrag i form af en donation, kan du skrive et ekstra beløb på din indmeldelsesblanket. Hvis du vil donere penge uden at blive medlem, kan du bruge donationsskemaet på siden Giv en donation. Donationer der overstiger 500 kr. er fradragsberettiget og kan angives på selvangivelsen (dog maks. 5.000 kr.).

Kontakt foreningen

Vi står klar til at vejlede både forældre og fagpersoner. Skriv til info@praematur.dk. Vi ringer dig gerne op på et aftalt tidspunkt – efterlad da gerne et telefonnummer du kan træffes på.

Har du forsøgt at melde dig ud af foreningen, så kontakt os >>

Husk at skrive ”Udmeldelse” i emnefeltet. Er der i processen betalt for meget i kontingent, så tilbagebetaler vi selvfølgelig dette.

Gå til indmeldingsformular