For tidlig fødsel i udlandet

Hvad sker der, når man føder for tidligt?

En for tidlig fødsel i udlandet

I enhver graviditet er der en risiko for at fødslen går i gang før tiden, selv om graviditeten har været helt ukompliceret. Det sker derfor også at fødslen går i gang for tidligt, hvis man er på ferie i udlandet. På mange af feriestederne er der gode behandlingsfaciliteter hvis dette sker, især Nordvesteuropa, Spanien, Frankrig og Italien, hvorimod i det tidligere Østeuropa, Grækenland og Tyrkiet kan være lidt mere problematisk.

De fleste steder er der behandlingsmuligheder for børn født ned til 25. uge, omend det kan kræve overflyttelse til specialafdelinger over lidt større afstande.

Dækning ved rejse i udlandet

Det blå EU-sygesikringskort er et kort, der viser, at du har ret til behandling på samme vilkår som borgerne i det land, du rejser i. Du skal bruge det blå EU-sygesikringskort, når du rejser til et EU-land, Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz.

Kortet er gratis og er gyldigt i op til fem år. Hvis du skal bruge kortet til andet end ferie eller bor i udlandet kan gyldigheden være kortere. Det er vigtigt, at dit blå EU-sygesikringskort er gyldigt i hele den periode, du opholder dig i udlandet.

Når du rejser til andre lande end ovennævnte, dækker hverken det gule (Sundhedskortet) eller blå kort. Hvis du ønsker at være dækket af en sygeforsikring under rejse til disse lande, bør du tegne en privat rejseforsikring hos dit forsikringsselskab.

Det blå EU-sygesikringskort dækker

EU-sygesikringskortet viser, at du har ret til de samme sundhedsydelser på de samme vilkår, som borgerne har i det land, du opholder dig i. Du kan derfor komme til at betale hele eller en del af behandlingen selv, hvis det samme gælder for sygeforsikrede borgere i landet. Du kan risikere, at du selv skal lægge ud for betaling af behandling.

Det blå EU-sygesikringskort dækker kun, hvis lægen, tandlægen eller sygehuset er tilknyttet den offentlige sygesikring i landet.

Hvad dækker det blå EU-sygesikringskort ikke?

Det blå EU-sygesikringskort dækker ikke udgifter til hjemtransport, og i nogle lande heller ikke alle udgifter til sygetransport. Hvis du ønsker at få dækket alle udgifter til syge- og hjemtransport i forbindelse med sygdom eller dødsfald, skal du tegne en privat rejseforsikring. Der gælder særlige regler for hjemtransport fra Finland, Island, Norge og Sverige.

Kortet dækker ikke planlagt behandling, hvis behandlingen er den eneste grund til, at du er rejst til landet. Behandling, der med rimelighed kan vente, til du er tilbage i Danmark igen, er heller ikke dækket.

Læs mere på borger.dk