Studerende

Vejledning til studerende

Til studerende

Vi er meget villig til at hjælpe studerende med opgaver, som omhandler for tidligt fødte børn. Hvis du efterlyser interviewpersoner eller anden information, kan du sende en e-mail til info@praematur.dk. Vi kan evt. formidle kontakt til forældre, der gerne vil lade sig interviewe til en opgave. Du har også mulighed for at købe vores medlemsblad, hvor der bl.a. findes fagartikler, forældreberetninger med mere.

Statistikker over tidlige fødsler

“Hvor mange bliver født for tidligt?”

“Hvor kan jeg finde antallet af for tidligt fødte børn?”

Vi får ofte spørgsmål om hvor man kan finde statistikker. På Sundhedsstyrelsens website er der mulighed for at søge på for tidlige fødsler med forskellige kriterier. Deres data kommer fra Den medicinske fødselsregister.

NB: Deres statistikker viser antallet af fødsler, ikke antallet af børn. Der er mange flerlingefødsler blandt de for tidligt fødte. Så hvis du vil beregne antallet af børn, skal du tage antallet af for tidlige flerlingefødsler med i betragtningen.

 

Til pædagogstuderende

Vi har nogle forslag til pædagogstuderende, der skriver opgaver om for tidligt fødte børn.

Der findes ikke forskning, der specifikt går på, hvilke pædagogiske metoder der anbefales til for tidligt fødte børn. Bogen “Gid jeg havde været foster lidt længere” af Sort og Guldborg berører emnet. Desuden beskriver bogen “For tidligt fødte børn – usynlige senfølger” af Jonna Jepsen “de usynlige senfølger” og deres årsager, lige som den kommer med forslag til forebyggelse og behandling, herunder også pædagogiske tiltag. 

Relevante teorier kan findes inden for psykologien, hvor bl.a. Stern, Brazelton, Bowlby, Goleman og Gardner kan anbefales, og inden for pædagogikken, hvor Maslow, Glasser og Steiner henholdsvis forklarer og støtter de for tidligt fødte børns behov. 

Derudover er teori og praksis vedr. sanseintegrationsproblemer, svækket hukommelse og koncentrationsbesvær meget relevant, lige som ADHD- og ADD-beskrivelser og -forskning er det.