For tidlig fødsel

Hvad sker der, når man føder for tidligt?

En for tidlig fødsel

Det er meget vigtigt at slå fast med det samme, at ca. 93% af de gravide går tiden ud og at de allerfleste for tidlige fødsler sker mellem uge  33-37, hvor risikoerne for senfølger er mindst.

“Truende for tidlig fødsel”

Gravide kan komme i truende for tidlig fødsel af forskellige grunde, fx. for mange plukveer eller forkortet livmoderhals, svangerskabsforgiftning, sygdom hos moderen, eller manglende vækst af barnet. Aflastning og sengeleje er ofte anbefalet med eller uden hospitalsindlæggelse. Du skal altid kontakte din jordemoder eller læge, hvis du har en mistanke om, at ting ikke er som de burde være.


Forebyggende behandling

Lægerne kan behandle gravide i truende fødsel med vehæmmende medicin i pilleform, som sprøjte eller i drop administreret på fødegangen.

For at modne barnets lunger kan den gravide gives en indsprøjtning med Celeston, som er et steroidpreparat. Det har brug for ca. 24 timer for at opnå maksimal virkning. Hvis moren ikke når at få indsprøjtningen, eller fødslen sker så hurtigt, at den ikke når at give den fulde effekt, kan lægerne behandle barnet, efter det er født. Hvis det vurderes, at der er behov for det, kan lægerne sprøjte Surfactant direkte ned ind i barnets lunger på neonatalafdelingen. Surfactant hjælper med at holde lungerne udspilede.

 

Specielle forhold ved en for tidlig fødsel

Hvordan en fødsel kommer til at foregå vil være meget afhængig af gestationsalderen, barnets tilstand og særlige forhold hos moderen, som fx. svangerskabsforgiftning.

Når et barn er ved at blive født ekstremt for tidligt, dvs. før 28 uger, vil man i nogle tilfælde vælge kejsersnit for at skåne et svagt eller umodent barn. Men der er også ekstremt for tidligt fødte børn, der klarer en almindelig fødsel fint. Hvis det vurderes at både mor og barn kan klare en almindelig fødsel, vil det ofte foretrækkes. Kejsersnit foregår oftest i en rygmarvbedøvelse, hvor moderen er vågen, og faderen er tilstede. Kun i særlige tilfælde lægges moderen i fuld narkose, og i disse tilfælde kan faderen desværre ikke overvære kejsersnittet.

Når fødslen omhandler et meget for tidligt fødte barn, vil der være en børnelæge til stede til at modtage barnet.  Ved flerlinger vil der være en børnelæge til hvert barn.  Flerlingefødsler betyder altid flere mennesker på fødestuen og ved en meget for tidlig fødsel kan det betyde rigtig mange mennesker på stuen.

 

Når barnet bliver født

Barnet undersøges grundigt og får bl.a. en “APGAR score”, som er en skala, man bruger for at vurdere, om barnet har brug for ekstra støtte. De meget eller ekstremt for tidligt fødte børn, der ikke får en maksimal APGAR score vil typisk miste point pga. vejrtrækning ifm. umodne lunger, eller ustabile hjerteslag i starten.

Hvis barnet er stærk nok, vil moderen få barnet op på brystet i kortere eller længere tid afhængig af, om det skal have støtte til at trække vejret eller få ekstra varme. De meget små eller svage børn transporteres dog ofte direkte op til neonatalafdelingen til behandling. Moderen kan besøge barnet, så snart hun er klar til det, og i nogle tilfælde er det muligt at få et billede af barnet. Hvis der er blevet foretaget kejsersnit, skal moderen på opvågning og kan derfor ikke følge barnet på neonatalafdelingen med det samme (men ofte følger faren med barnet).