Lokalgrupper

Dansk Præmatur Forenings lokalgrupper er et netværk af frivillige som mødes og støtter forældre til præmatur børn

Lokalgrupper

I en lokalgruppe er der mulighed for at møde andre forældre til for tidligt fødte børn i netop dit lokalområde. Det er meget forskelligt, hvad møderne indeholder i de forskellige lokalgrupper, da det er helt afhængigt af dem, gruppen består af.

Fælles for alle grupper er, at det er et godt sted at udveksle erfaringer og en god mulighed for socialt samvær oftest uden – men også med – børn.

Der er mange forskellige måder, lokalgrupperne kan fungere på, og den kan også godt være delt op i mindre grupper. Dette kunne for eksempel være: mødregruppe, krisegruppe, temaaftener med forskellige fagfolk om ex. udvikling, motorik, sanser, ernæring eller besøg på institutioner eksempelvis private børnehaver, specialskoler, børnehaver eller neonatalafdelinger. Har du lyst til at deltage, kan du ringe til den pågældende kontaktperson.

Er der endnu ikke en lokalgruppe i dit område, og har du lyst til at være med til at starte en, kan du kontakte bestyrelsen info@praematur.dk.

FYN

Gruppen mødes

Borgernes Hus

Østre Stationsvej 15

5000 Odense C

Heino Rye Rahbek Nielsen

Tlf. 4111 7053

E-mail: lokalgruppe.fyn@praematur.dk

NORDJYLLAND

Winnie Motzfeldt Thomsen

Tlf. 2165 7829

E-mail: fundraising@praematur.dk

ESBJERG OG OMEGN

Gruppen mødes 

De Frivilliges Hus – Vindrosen

Teglværksgade 4

6700 Esbjerg

 

Camilla Pihl

Tlf. 2349 4558

E-mail: lokalgruppe.esbjerg@praematur.dk

 

Jette Lambertsen

Tlf. 6093 2492

E-mail: naestformand@praematur.dk

MIDT- OG ØSTJYLLAND

Gruppen mødes 

Sølundsgade 47

8700 Horsens

Mette Nejland Frisk

Tlf. 2183 5080

E-mail: lokalgruppe.ostjylland@praematur.dk

HOVEDSTADEN

Frederik Langebeck

Tlf. 5092 0911

E-mail: frederik.langebeck@praematur.dk