FAQ

Spørgsmål og svar om for tidligt fødte børn

FAQ - ofte stillede spørgsmål

Få et hurtigt svar på nogle vigtige spørgsmål.

Jeg kender en familie, der har fået et for tidligt fødte barn. Hvordan kan jeg støtte dem bedst muligt?

Svar:

Mød forældrene dér, hvor de er! Lad forældrene få lov til at snakke, skælde ud, græde, være urimelige osv. Kort sagt: Lad forældrene læsse af og prøv at lytte til dem. Forældrene har brug for at blive taget alvorligt, og at nogen spørger ind til det, de siger. Det hjælper forældrene at få lov at snakke, og det hjælper måske også dig til en større forståelse for forældrene og deres sorg, fortvivlelse, bekymring, angst, vrede osv.  Praktisk hjælp vil der næsten altid være brug for, så lav fx en gang aftensmad til fryseren, vask en maskinfuld tøj, tag opvasken, gør rent, køb ind el. lign.

 

Vores barn er født for tidligt, hvilke konsekvenser kan det få?

Svar:

Når et barn fødes for tidligt er centralnervesystem, hjerne og indre organer umodne. Denne umodenhed kan fx medføre problemer med sanser og motorik, vejrtrækningsproblemer, problemer med mave-/tarmfunktionen, øget risiko for infektioner m.m. Langt de fleste børn kan dog med den rette hjælp få et sundt og godt liv. Som forældre til et præmaturt barn gælder det først og fremmest om at være opmærksom på barnets generelle trivsel og udvikling. Søg hjælp, hvis I synes, jeres barn ikke udvikler sig, som det burde.

 

Vores barn er meget følsomt over for sanseindtryk og sover uroligt om natten – er det normalt?

Svar:

Det er ikke ukendt, at præmature børn har problemer med sanseindtryk. Hvis man oplever, at barnet er uroligt, er det vigtigt at lægge mærke til, hvad barnet reagerer på og dernæst prøve at begrænse mængden af sanseindtryk. Måske skal barnet ikke med ud og handle, måske skal det hentes tidligt i institution/dagpleje, måske skal familiebesøgene indskrænkes til det minimale osv. Ret evt. henvendelse til en børneergoterapeut, som vil kunne vejlede jer, mht. hvilke muligheder I har for at hjælpe jeres barn.

 

Vores barn er udviklingsforsinket. Er der noget, vi kan gøre for at støtte barnets udvikling? 

Svar: 

Hvis du mener at dit barn ikke udvikler sig som andre, kan du tale med din sundhedsplejerske, læge eller institution mhp. en udredning fra din kommunes PPR afdeling (PPR=Pædagogisk Psykologisk Rådgivning). PPR afdelinger har en række fagpersoner ansat med special viden om børn såsom ergoterapeuter, fysioterapeuter, talepædagoger og psykologer mv. Disse fagpersoner kan hjælpe med råd og vejledning samt konkrete øvelser eller behandling hvis nødvendigt. Nogle kommuner har udstyr man kan låne fra deres hjælpemiddelcentral, som f.eks. kugledyner, gynger og træningsbolde og måtter.

 

Hvilke muligheder har vi for at få støtte fra kommunen?

Svar:

Det er meget forskelligt fra kommune til kommune. Desværre er der ikke nogle helt objektive kriterier for, hvornår man kan forvente at få hjælp, og i givet fald hvilken hjælp der vil være tale om. Ofte handler det fx om muligheden for, at barnet tæller for to i den kommunale dagpleje, at barnet får tilknyttet en støttepædagog i institution eller skole, at der bevilges tabt arbejdsfortjeneste til den ene af forældrene, at der bevilges aflastning, at der bevilges hjælp til en evt. behandling osv.

 

Skal for tidligt fødte børn have de samme vitaminer og jern som fuldbårne?

Svar:

Det er lidt anderledes for for tidligt fødte børn i forhold til fuldbårne. Sundhedsstyrelsen har en anbefaling på deres website, som kan ses ved klikke her: https://www.sst.dk/da/sundhed-og-livsstil/ernaering/~/media/2986643F11A44FA18595511799032F85.ashx