Generel information til Institution og dagpleje

Information til dig som arbejder med for tidligt fødte

Født for tidligt

I Danmark fødes ca. 7,3 % af en årgang for tidligt, dvs. ca. 4500 børn. Flere og flere af de ekstremt for tidligt fødte overlever, og dermed stiger antallet af for tidligt fødte børn i hhv. dagpleje og daginstitutioner.

Børn født før udgangen af 36. graviditetsuge er født for tidligt, og før 28. fulde uge er der tale om ekstremt for tidligt fødte.

En svær start på livet 

De for tidligt fødte børn starter livet med voldsomme og ube­hagelige oplevelser, smertefuld behandling, adskillelse fra forældrene, umodne organer samt uudviklet hjerne­ og nerve­system. Heldigvis vil mange af dem vokse op uden mén.

Men der vil også være en del, der i deres opvækst kan være meget sårbare. Derudover har mange præmature børn vanske­ligheder med mad, sprog, søvn, motorik og gentagne infektioner. De børn, der er meget påvirket af senfølger, vil typisk være hyper­aktive, have sanseintegrationsvanskeligheder, koncentrations­besvær og indlæringsvanskeligheder. Disse funktionsnedsættel­ser fører i mange tilfælde også til sociale vanskeligheder. 

 

Hvad er senfølger? 

En del for tidligt fødte børn er påvirkede af deres for tidlig fødsel uden at være handicappede. Nedenstående følger kan dukke op i perioder af deres udvikling. Listen kan virke overvældende, og det er meget vigtigt at slå fast at ”kan få” betyder ikke ”vil få”. Der er børn, der ikke får senfølger, og børn der kun får nogle mindre betydelige senfølger. Senfølger ved for tidligt fødte børn kan være af såvel fysisk som psykisk og følelsesmæssig karakter. Listen her dækker over de mest almindelige senfølger: 

 

Fysiske 

 • Astma og astmatisk bronkitis
 • Forsinket sprogudvikling
 • Mave/tarmproblemer
 • Manglende eller forsinket smertereaktion
 • Nedsat muskelstyrke og balancevanskeligheder
 • Lavt energiniveau 
 • Mellemørebetændelse og lungebetændelse
 • Motorisk sen udvikling 
 • Spiseproblemer
 • Svækket immunforsvar
 • Søvnproblemer 
 • Tågang

 

Psykiske/følelsesmæssige 

 • Adfærdsvanskeligheder
 • Opmærksomheds­forstyrrelser eller ADHD
 • Angst og utryghed
 • Forsinkede reaktioner
 • Utrøstelig gråd
 • Hyperaktivitet
 • Hypersensitivitet
 • Indlæringsvanskeligheder
 • Koncentrationsbesvær
 • Knyttet til få primærpersoner
 • Lavt selvværd og psykisk skrøbelighed 
 • Manglende mod og selvtillid
 • Passivitet og indesluttethed
 • Sansesarthed/sanse­integrationsproblemer
 • Separationsangst
 • Sociale vanskeligheder
 • Svækket hukommelse 

En mindre procentdel af børnene vil få fysiske diagnoser, som fx cerebral parese (spastisk lammelse), ROP (synsnedsættelse), høre­nedsættelse, epilepsi o.lign. 

 

Ikke alle for tidligt fødte børn rammes af senfølger 

Det er vigtigt at bemærke, at der altid vil være gradsforskelle mht. senfølger. De for tidligt fødte børn er, i lighed med alle andre børn, forskellige. Nogle kan have svære senfølger, andre kan have dem i mindre grad, og andre igen måske ingen. Forskellen kan i nogle tilfælde f.eks. ligge i, om barnet er lidt, meget eller ekstremt for tidligt født, men der er også eksempler på, at børn der er født lidt for tidligt, kan have store senfølger, og eksempler på, at børn, der er født meget for tidligt, ingen har. En vigtig pointe er ligeledes, at det er forskelligt, hvornår i barnets livsforløb at senfølgerne kan dukke op. En meget lav fødselsvægt i forhold til det forventede kan også være årsag til senfølger.