Kære medlemmer og brugere af Dansk Præmaturforening

Vi står som tidligere nævnt midt i et generationsskifte og oven i dette kom tekniske udfordringer med nye systemer og hacking af vores mail, hvor vi mistede al mailkorrespondance i foreningen. Det har krævet en masse oprydningsarbejde og på samme tid har vi set på, hvordan vi bedst muligt sikrer foreningen fremadrettet, for det skal ikke være nogen hemmelighed, at arbejdsbyrden igennem de seneste år har været stærkt stigende, at vi har haft svært ved at følge med.

Efter lange overvejelser valgte vi dog, at en omstrukturering af foreningens arbejde var at foretrække, frem for at vi måtte lukke – vi oplever jo netop travlheden, fordi der er så stort et behov for os.

Lad os allerførst starte med at præsentere den nye bestyrelse, som både rummer medlemmer, som har været med i flere år, men også nye ildsjæle:

Bestyrelse i Dansk Præmaturforening

Julie Ognes (formand)

Line Jensen (næstformand)

Rebecca Schønherr Thomsen (sekretær og rådgiver)

Tine Thingholm (fundraiser og rådgiver)

Nicolai Rexen (kasserer)

 

Dansk Præmaturforening har i hele processen og fortsat haft fokus på sikring af de bedst mulige vilkår for præmaturfamilier ved at gå ind på den politiske scene, ligesom vi afholder aktiviteter med oplysning og redskaber i samarbejde med kommuner, dagtilbud og skoler i hele landet. Vi lader bla. vores stemme blive hørt i debatten omkring nedskæringer af psykologer, hvilket direkte rammer præmaturfamilier, ligesom vi indgår i samarbejder med andre fagpersoner for at sikre præmature bedre vilkår ift. barsel, tidligt hjemmeophold (THO), at familien kan forblive samlet m.m.

En anden af foreningens store opgaver har været Livsbladet. Dette har været et af de helt tunge poster, hvor det at sikre og samle artikler til bladet, at sætte dem op og få dem trykt og leveret har været meget tidskrævende. Vi har derfor set os nødsaget til for en stund at pause Livsbladet. Vi arbejder i stedet på at digitalisere bladet. Livsbladet vil i denne proces komme til at indeholde gamle såvel som nye publikationer og der vil fortsat være fokus på vidensdeling af den nyeste forskning, fagpersoners arbejde og ikke mindst præmaturfamiliernes stemme.

Vi er for en stund også nødt til at lukke vores webshop, mens vi får vores lager flyttet og opdateret, men vi skal nok åbne den op igen, så snart det bliver muligt. De, der allerede har bestilt fra webshoppen, vil få deres varer leveret.

Da Dansk Præmaturforening udelukkende er basereret på frivilligt arbejde, har vi brug for medlemmer for at støtte vores arbejde. Når vi søger fondsmidler for at kunne lave aktiviteter i de forskellige kommuner, har det stor betydning, hvor mange medlemmer vi har i de pågældende kommuner. Vi oplever, at mange tror, at det har været Livsbladet, man betalte for. Livsbladet er vigtigt for os, men vores primære arbejde er at komme ud i landet med viden og redskaber til præmaturfamilier og fagpersoner omkring børnene og at få politikerne i tale, så vi kan skabe bedre vilkår.

Vi mangler medlemmer i hele landet for at støtte op om vores arbejde. Det koster kun 250 kr for et års medlemskab, så overvej gerne, om ikke det kunne give mening for dig at være medlem. Det giver stor mening for os at have dig med.

Du kan melde dig ind i Dansk Præmaturforening ved at udfylde vores indmeldelsesformular

LÆS MERE OM MEDLEMSKABET >

 

Har du forsøgt at melde dig ud af foreningen, så kontakt os >>

Husk at skrive ”Udmeldelse” i emnefeltet. Er der i processen betalt for meget i kontingent, så tilbagebetaler vi selvfølgelig dette.

 

Mange hilsner

Dansk Præmaturforening