Det nyeste Livsbladet har artikler om hvordan det går på sigt, selvtillid, arousal og compassion, beretninger fra de unge selv og mere. Læs mere om indholdet eller bestil her!